Angkop na oras para mag-Post sa Facebook a 2022 (hatid ng Day & Industry)

Angkop na oras para mag-Post sa Facebook a 2022 (hatid ng Day & Industry)

Ah, Facebook, ang platform na nagpasimula ng napakaraming kontrobersiya. 

Maibigan man ito o hindi magustuhan, naging parte na ang Facebook ng iyong diskarte sa social media dahil ito na ang pagkakataon na maabot ang multi-bilyon na tagasubaybay. Iyan ay kung, alam mo ang tamang oras sa pag-upload ng iyong post.

Ang tagumpay ng iyong Facebook marketing ay nakasalalay sa kung  paano mo i-iskedyul ang iyong media content na nangangailangan ng kaalaman sa eksaktong araw at oras kung kailan mas aktibo ang iyong mga tagasubaybay.

Saan pwedeng hanapin ang impormasyon na ito?

Nangolekta kami ng data mula sa iba’t ibang mapagkukunan upang sagutin ang katanungan na ito at tulungan ka na hanapin ang pinaka magandang oras sa pag-post sa Facebook.

Talaan ng Nilalaman

Mayroon bang Pinakamagandang Oras sa Pag-post sa Facebook?

Pinakamagandang Oras sa Pag-post sa Facebook batay sa  Araw

Pinakamagandang Oras sa Pag-post sa Facebook batay sa Industriya

Paano hahanapin ang Pinakamagandang Oras sa Pag-post sa Facebook: Step-by-step na Proseso

Mga Madalas na Tanong (FAQs)

Mayroon Bang Pinakamagandang Oras sa Pag-post sa Facebook?

Ang pinakamagandang oras upang mag-post sa Facebook ay 9 ng umaga. Pinakamagandang araw naman sa pag-upload ng posts sa Facebook ay Martes at Miyerkules. 

Ito ang pangkalahatang datos na nagmula sa iba’t ibang pag-aaral. Mabilis natin silang suriin.

  • HubSpot. Sinasabi ng malaking digital marketing na ang pinakamagandang oras upang mag-post ng Facebook ay alas-9 ng umaga sapagkat ito ang oras na karamihan sa mga tao ay nagsisimulang magtrabaho. Maaari ka ding mag-upload sa Facebook ng 11 ng umaga at 12 ng hapon - tanghalian. Gayundin, piliin ang katapusan ng linggo para makapag-post - Huwebes, Biyernes, at Sabado ang pinakamagandang araw upang maging aktibo sa Facebook.
  • Sprout Social - kaisa ng HubSpot ang Sprout Social,  sa pag sabi na ang pinakamagandang oras  para mag-post sa Facebook ay mula alas-9 ng umaga hanggang ala-1 ng hapon.  Ngunit hindi gaya ng Hubspot, sinasabi ng Sprout Social na Sabado ang pinaka pangit na araw upang mag-post sa Facebook, mas pabor sa Martes, Miyerkules, at Biyernes.
  • CoSchedule. Alas 9 din ng umaga ang pinaka magandang oras para mag-post sa Facebook, ayon sa CoSchedule. Walang tiyak na datos tungkol sa pinaka magandang araw para mag-posts, ngunit hinihikayat ng CoSchedule na gawin sa umaga ang pag-upload ng mga posts na may kaugnayan sa balita.
  • Buffer. Naiiba ang datos ng Buffer mula sa HubSpot. Iniulat nila na ang pinaka magandang oras sa pag-post sa Facebook ay sa pagitan ng ala-1 ng hapon hanggang alas-3 ng hapon sa buong linggo. Ang mga posts na na-upload ng Huwebes at Biyernes ay naobserbahan na nakakapaghatid ng mataas na 18% na pakikipag-ugnayan.  

Kaya tatlong pag-aaral laban sa isa ang nag-kumpirma na alas-9 ng umaga ang pinaka angkop na oras para sa mga Facebook posts. Bukod pa rito, ang mga karaniwang araw ang dapat unahin para sa mga aktibidad sa Facebook- karamihan sa mga pag-aaral na nabanggit sa itaas ang nagpapayo sa mga marketers na iwasan ang pag-post sa Sabado at Linggo.

Sino ang maaaring makinabang mula sa datos na ito?

Malinaw na, kung ikaw ay nagsisimula palang sa Facebook at wala pa masyadong followers, maaari mong gamitin ang mga datos mula sa pag-aaral na ito bilang panimula.

Para sa lahat ng bago sa mga social media, ang Facebook ang pinakamagandang pagpipilian upang simulan ang karera sa social media marketing. Ito ang nanatiling pinaka ginagamit na social media platform,  kaya mayroon itong potensyal na palaguin ang iyong tagasubaybay.

Nevertheless, don’t rely on this data for too long. Once your Facebook profile gets more active Gayunpaman, huwag umasa ng matagal sa datos na ito. Sa sandali na ang iyong Facebook profile ay nakakuha ng maraming aktibong users, tumungo sa Page Insights upang tukuyin ang pinaka magandang oras upang makapag-post sa Facebook.

Sulit din na mabanggit na lahat ng datos na nakolekta ng mga nabanggit na mapagkukunan sa itaas ay naitala ayon sa U.S. Central Time. Ibig sabihin nito na kapag ikaw ay nag-post ng alas-9 ng umaga o mas maaga, maaari mo pa ring maabot ang pandaigdigang tagasubaybay. Ngunit kapag mas pinili mo na mag-post sa kalaunan, maaaring hindi makakuha ng parehong atensyon ang iyong mga posts. 

Sa maikling sabi-mag-pokus sa iyong mga tagasubaybay. Ang pangkalahatang datos mula sa mga pag-aaral ay mahalaga, ngunit hindi nito natutugunan ang mga pangangailangan ng lahat. Kung kaya, dapat na unahin ang mga aktibidad ng iyong tagasubaybay sa pagpili ng tamang oras sa pag-post sa Facebook.

Pinakamagandang Oras sa Pag-post sa Facebook batay sa Araw

Gaya ng alam mo, maraming aktibong tagasubaybay ang Facebook. Kung kaya, lahat ng araw ay may potensyal na magdala sa iyong mga post ng ilang pakikilahok.

Ngunit mayroon bang partikular na oras araw-araw na nagdadala ng patuloy na pakikilahok? 

Ating siyasatin ang mga pag-aaral ng Sprout Social at Hootsuite upang sagutin ang tanong na ito.

1. Lunes

Ayon sa datos ng Sprout Social, ang pinakamagandang oras sa pag-post sa Facebook tuwing Lunes ay mula alas-9 ng umaga hanggang alas-11 ng umaga. Datapuwat, ang mga aktibidad ay nagsisimula sa alas-6 ng umaga at mananatili ng hanggang alas-8 ng gabi.

Ganun din, ang sinasabi ng Hootsuite na ang tamang oras sa pag-post ay alas-8 ng umaga hanggang alas-12 ng hapon. Pagkatapos, unti-unting bababa ang mga aktibidad. 

Siguraduhin na iwasan ang oras sa pagitan ng alas-9 ng gabi at ala-1 ng madaling araw. Pagkatapos, alas-2 ng madaling araw, batay sa datos ng Sprout Social, nag-uumpisang tumaas ang aktibidad, dahil karamihan sa mga tagasubaybay ng Facebook ay nagmula sa iba’t ibang time zones.

2. Martes

Ang datos sa aktibidad ng tagasubaybay sa Martes ay hindi masyado naiiba mula sa Lunes. Iniulat ng Sprout Social na ang tugatog ng aktibidad ay alas-9 ng umaga. Gayunpaman, pag Martes, mas tumatagal ito-hanggang ala-1 ng hapon sa pangkalahatan.

Mula alas-2 ng hapon, nasa kalagitnaan ang aktibidad sa Facebook at unti-unting humihina ngunit na nanatiling matatag hanggang alas-9 ng gabi. Ang hindi magandang oras para mag-post sa Facebook tuwing Martes ay sa pagitan ng alas-11 ng gabi at alas-2 ng umaga at bababa ulit pagsapit ng alas-6 ng umaga. 

3. Miyerkules

Tulad ng iyong natatandaan mula sa nakaraang bahagi, ang Miyerkules ang isa sa pinaka aktibong araw. Sinasabi ng datos ng Social Sprout na ang pinaka magandang oras sa pag-post sa Facebook tuwing Miyerkules ay nag-uumpisa bandang alas-7 am, pagsapit ng alas-9 naaabot nito ang tuktok, at mananatiling mataas hanggang alas-5 ng hapon. Ipinapakita din ang parehong trend sa datos ng Hootsuite’s

Pagsapit ng alas-6 ng gabi, nagsisimulang bumaba ang aktibidad ngunit nananatiling nasa mataas hanggang alas-9 ng gabi. At, gaya ng dati, ang pinaka hindi magandang oras ng pag-post ay sa pagitan ng alas-10 ng gabi at alas-2 ng madaling araw at alas-5 ng umaga.

Kung kaya, kapag ikaw ay may importanteng balita, piliin ng Miyerkules upang ibahagi ang iyong mensahe sa mga followers. Tumatagal ng limang oras ang rurok ng oras, kaya marami kang sapat na oras para maabot ang iyong mga tagasubaybay.

4. Huwebes

Bagaman ilan sa mga mapagkukunan na aming nabanggit ang nagsabi na Huwebes ay ang pinaka perpektong araw upang mag-post sa Facebook,  hindi ito ganap na totoo.

Batay sa Sprout Social, ang mga tagasubaybay ng Facebook ay pinaka aktibo pag alas-11 ng umaga tuwing Huwebes. Bago iyan, unti-unting tumataas ang aktibidad pagsapit ng alas-8 ng umaga ngunit mananatiling mababa. Pareho ang sitwasyon sa pagitan ng alas-12 ng hapon at alas-4 ng hapon - mayroon ka pang malaking pagkakataon na makilahok sa ilang mga tao gamit ang iyong post, ngunit mas mababa tuwing Martes o kaya’y Miyerkules.

Hindi maganda ang aktibidad pag ala-1 ng madaling araw tuwing Huwebes. Pagkatapos, tataas ng kunti at mananatiling medyo mataas hanggang alas-4 ng madaling araw at bababa ulit pagsapit ng alas-5 ng umaga.

5. Biyernes

Okupadong araw ang Biyernes, kahit na ipinahihiwatig nito ang pagtatapos ng linggo. Iniulat ng Sprout Social ang pagtaas ng aktibidad sa Facebook kapareho sa antas tuwing Martes at Miyerkules.

Naiulat na, ang tagasubaybay ng Facebook ay aktibo na pagsapit ng alas-7 ng umaga tuwing Biyernes, naaabot ang tugatog sa pagitan ng alas-9 ng umaga at ala-1 ng hapon. Pagkatapos, nagsisimulang bumaba pagsapit ng alas-9 ng gabi.

Hindi magandang ideya ang pag-post ng anuman sa pagitan ng alas-10 ng gabi at ala-1 ng madaling araw tuwing Biyernes. Kahit na mayroon kang mahalagang balita na kailangang ibahagi, pag-aralan na ipagpaliban ito hanggang Lunes.

Sa pangkalahatan, pinaka magandang araw ang Biyernes para sa mga relaxed posts. Biyernes din ang pinaka magandang oras sa pag-post ng mga videos sa Facebook. Ito ang pagkakataon mo upang makilahok sa iyong mga tagasubaybay gamit ang ilang informational pieces at light reading upang hayaan ang iyong followers na  mabawasan ang pagod pagkatapos ng isang nakakapagod na linggo.

6. Sabado

Hindi magandang ideya na isama ang Sabado sa iyong posting schedule sa Facebook. Napakabagal ng Sabado, at sinasalamin nito ang aktibidad ng tagasubaybay ng Facebook.

Batay sa datos ng Sprout Social, ang tanging oras na maaari kang mag-post sa Facebook ay sa pagitan ng alas-8 ng umaga at alas-10 ng umaga, ngunit kahit na, mababa pa din ang iyong pagkakataon na maabot ang target na tagasubaybay. 

Hindi maganda ang mag-post sa pagitan ng alas-2 ng hapon at alas-5 ng umaga tuwing Sabado, kahit na sinasabi ng Sprout Social na may konting pagtaas sa aktibidad pagsapit ng alas-3 ng hapon. Kung kaya’t iwasan ang pag-post tuwing Sabado malibang kung may importanteng balita na hindi pwedeng isantabi.

7. Linggo

Maaaring iyong iniisip na off-limits din ang pag-post sa Facebook tuwing Linggo, ngunit hindi ito totoo.

Iniulat ng Sprout Social ang ilang mga aktibong spots, lalo na sa pagitan ng alas-7 ng umaga at ala-1 ng hapon, na ang tuktok ay pagsapit ng alas-9 ng umaga at alas-10 ng umaga. Pagkatapos, bumababa ang aktibidad at medyo mananatili sa pinaka mababa mula alas-2 ng hapon hanggang alas-6 ng umaga.

Kung kaya, ano ang dulo?

Ang pinaka magandang araw upang mag-post sa facebook ay Martes, Miyerkules, at Biyernes. Ang Lunes ay isa ding magandang pagpipilian, kahit na mababa ang pangkalahatang aktibidad.

Hindi naman magandang mag-upload ng iyong posts tuwing Huwebes, Sabado, at Linggo. Maaari mo pa ring maaabot ang ilang tao tuwing Huwebes, ngunit subukan na i-iskedyul ang pag-post tuwing katapusan ng linggo.

Pinakamagandang Oras sa Pag-post sa Facebook batay sa Industriya

Hindi lamang naglalaro sa mga araw ng linggo kung nais mong tukuyin kung ano ang pinakamagandang oras para mag-post sa Facebook. Mahalaga rin ang mga pakikipag-ugnayan sa bawat industriya para sa pangangasiwa ng social media.

Kung kaya, ating suriin ang pinaka magandang oras sa pag-post sa facebook batay sa industriya. Ating gagamitin ang pagsisiyasat ng Sprout Social at  CoSchedule upang suportahan ang aming tinutukoy gamit ang ilang mga katotohanan.

1. Kalakal ng mga mamimili

Pinaka magandang oras - 9-10 ng umaga; 12-1 ng hapon; 5-6 ng gabi.

Pinaka magandang araw - Lunes hanggang Biyernes

Pinaka hindi magandang araw - Sabado, Linggo

Masyadong umaasa ang industriya ng B2C sa mga social networks, at hindi maibubukod ang Facebook. Ang mga platforms ng social media ay ang paraan ng mga kumpanya ng B2C upang maakit ang mga potensyal na mga mamimili at alagaan ang mga natitirang customers. Kaya napakahalaga para sa kanila ang pag-upload sa Facebook ng content sa tamang oras. 

Batay sa CoSchedule, ang pinaka magandang oras ng pag-post sa Facebook ng industriya para sa mga kalakal ng mga mamimili ay sa pagitan ng alas-9 at alas-10 ng umaga, bagaman maaari mo pa ding abutin ang atensyon ng mga mamimili kinalaunan. Sa kabutihang-palad, maaari kang pumili ng alinman sa mga araw ng linggo upang ibahagi ang updates sa mga consumers, ngunit, natural, na off-limits ang katapusan ng lingo. 

2. Media

Pinaka magandang oras - alas-6-alas-9 ng umaga

Pinaka magandang araw - Martes, Miyerkules, Biyernes

Pinaka hindi magandang araw - Sabado

Ang mga kumpanya at ahensya ng media ay hindi maaaring alisin ang mga pagbabago sa aktibidad ng Facebook sa buong araw. Maliban na lang, kung nais nilang mawalan ng ugnayan lalo na sa mga pinaka pinag-uusapan na mga kuwento.

Batay sa Sprout Social, ang pinaka magandang oras para sa mga negosyo sa media na makagawa ng matagumpay na pag-post sa Facebook ay sa pagitan ng alas-6 at alas-9 ng umaga. Simple ang dahilan-karamihan sa mga tao ay gising na at tinitingnan ang kanilang news feeds sa ganoong oras.

May parehong datos ang CoSchedule, binabanggit na alas-7 at alas-11 ng umaga ang pinaka magandang oras para ibahagi ang mga posts sa Facebook. Bilang karagdagan, iminungkahi ng mapagkukunan sa mga kumpanya ng media na alas-6 ng gabi mag-upload sa kanilang Facebook sapagkat pauwi na ang mga tao sa oras na ito at mas higit na tinitingnan ang kanilang social accounts.

3. Edukasyon

Pinaka magandang oras - sa pagitan ng alas-8 at alas-10 ng umaga.

Pinaka magandang araw - Martes, Miyerkules

Pinaka hindi magandang araw - Sabado, Linggo

Ang mga establisyemento sa edukasyon ay maaaring matuwa sa pag-post sa Facebook sa buong araw hanggang gabi. Batay sa Sprout Social, ang mga paaralan, kolehiyo at unibersidad ay maaaring mag-upload sa Facebook anumang oras, ngunit mas mabuti sa umaga - pagsapit ng alas-9 o alas-10 ng umaga. 

Parehas din ang ulat sa datos ng CoSchedule-na ang pinaka magandang oras sa pag-post sa Facebook para sa institusyon ng mas mataas na edukasyon ay alas-8 ng umaga, alas-12, at alas-3 ng hapon. Kung, kaya kapag mayroon kang madaming posts, maaari mo silang papaghiwa-hiwalayin para mapanatiling updated.

4. Mga Nonprofits

Pinaka magandang oras- sa pagitan ng alas-10 ng umaga at alas-5 n hapon.

Pinaka magandang araw - Miyerkules

Pinaka hindi magandang araw - Sabado

Ang mga Nonprofits ay umaasa lamang sa mga social media platforms, na maaaring makatulong sa pagtaas ng kamalayan, pagtaguyod ng mga social causes, at paghimok sa mga donasyon. Natural, na kapag nag-post sa tamang oras ang nonprofit, makakakuha ito ng mataas na pakikilahok at mas maraming atensyon.

Batay sa Sprout Social, ang mga nonprofits ay maaaring mag-post sa Facebook sa buong araw mula alas-10 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon. Sa pamamagitan nito, maaabot mo ang mas maraming iba’t ibang tagasubaybay.

Para naman sa pinaka magandang araw para mag-post, Miyerkules ang pinaka magandang piliin ayon na din sa pagsisiyasat ng Sprout Social. Dahil diyan, mas maganda na iwasan ang pag-post tuwing katapusan ng linggo kung saan mababa ang aktibidad.

5. Tech

Pinaka magandang oras - sa pagitan ng alas-3 at alas-4 ng hapon.

Pinaka magandang araw - Martes at Huwebes

Pinaka hindi magandang araw - Sabado at Linggo

Ang mga Tech giants na pangunahing nabibilang sa industriya ng B2B, ay  higit na nakikinabang mula sa social media partikular sa Facebook. Tinutulungan ng Social media ang mga kumpanya ng tech na ipaalam sa mga consumers ang tungkol sa parating na mga produkto, kung kaya’t kailangan nilang malaman kung kailan dapat mag-iskedyul ng isang post.

Batay sa Sprout Social, ang pinaka magandang oras upang makapag-upload ng post sa Facebook ang mga kumpanya ng Tech ay tuwing Martes at Huwebes sa pagitan ng alas-3 at alas-4 ng hapon. Malamang, ito ang oras kung saan karamihan sa mga consumers ang gumagawa ng pagsisiyasat tungkol sa mga bagong teknolohiya.

Sang-ayon ang CoSchedul sa datos ng Sprout Social, na nagsasabi na ang pinaka magandang oras para sa mga software businesses na mag-post sa Facebook ay sa pagitan ng alas-3 at alas-5 ng hapon. Idinagdag din ng mapagkukunan ang alas-9 ng umaga bilang pagpipilian sapagkat maraming tao ang tumitingin sa kanilang feed bago simulan ang kanilang araw.

6. Healthcare

Pinaka magandang oras - hanggang alas-11 ng umaga

Pinaka magandang araw - Lunes hanggang Biyernes

Worst day – Sunday

Pinaka hindi magandang araw - Linggo

Pinatunayan noong 2020 kung gaano kahalaga ang industriya ng pangkalusugan na maging aktibo online. Mula ng magsimula ang pandemya, maraming tao ang naghangad ng mga bagong updates sa pangkalusugan, at ang pinaka madaling paraan nito ay sa pamamagitan ng social media.

Iniulat ng Sprout Social na ang pinaka magandang oras para makapag-post sa Facebook ang mga institusyon sa kalusugan ay tuwing alas-11 ng umaga. Iminungkahi ng pag-aaral ng  CoSchedule na sa buong umaga mula alas-6 ang pinaka akmang oras para sa aktibidad ng Facebook.

Para naman sa araw ng linggo, iminungkahi ng Sprout Social na Martes ang pinaka magandang pagpipilian ngunit na-highlight ng mga institusyon ng pangkalusugan na hindi mo kailangang pumili ng tiyak na araw at maaaring mag-post sa Facebook ng buong linggo.

7. Pinansyal

Pinaka magandang oras - alas 9 ng umaga hanggang ala-1 ng hapon.

Pinaka magandang araw - Miyerkules

Pinaka hindi magandang araw - Linggo

Ang Facebook, kasama ng LinkedIn, ay ang pinaka magandang social media platform para sa industriya ng pananalapi. Sa Facebook  na may iba’t ibang pandaigdig na tagasubaybay, madaling naabot at makipag-ugnay sa bawat customer sa buong mundo.

Batay sa Sprout Social, maraming pagkakataon ang industriya ng pananalapi na makipag-ugnayan sa maraming Facebook users. Ang pinaka magandang araw ay Miyerkules sa pagitan ng alas-9 ng umaga at ala-1 ng hapon. Maaari mo ding piliin ang Lunes pagsapit ng alas-5 ng hapon at Biyernes pagsapit ng alas-11 ng umaga upang makipag-ugnayan sa iyong mga tagasubaybay.

Gaya ng dati, huwag subukang mag-iskedyul ng posts sa katapusan ng linggo maliban kung mahalaga ang iyong ibabahagi.

Paano Mahahanap ang Pinakamagandang Oras sa Pag-post sa Facebook: Step-by-step na Proseso

Maaasahan at makakatulong ang datos mula sa nakaraang seksyon kung wala ka pang maraming tagasubaybay at, patuloy, na walang aktibidad.

Gayunpaman, kapag ikaw ay nagsimula ng magkaroon ng maraming followers, magagamit mo na ang Facebook Page Insights, na iyong magiging pangunahing tool upang masubaybayan at mahanap ang pinaka magandang oras upang gumawa ng isang post sa Facebook.

Huwag mag-alala-madali lang ito. Narito ang dapat mong gawin.

Hakbang #1: Piliin ang Insights sa iyong Facebook Business page

Kinokolekta ng algoritmo ng Facebook ang lahat ng datos sa social media at inaayos ito sa Insight page. Kaya ang una, mong kailangang gawin ay pumunta sa iyong Facebook Business account at hanapin ang Insights sa Manage Page menu na nasa kaliwa:

Pag-iyong na click ang insights, makakakita ka ng maraming datos, na maaaring makapag palito sa iyo - ang Likes, Reach, Page Views, People, demographics, at iba pa. Mahahanap mo din ang mga analytics tool tulad ng Business Suite at Creator Studio. Lahat ng impormasyong ito ay makakatulong upang magdala ng mas magandang pakikipag-ugnayan sa iyong Facebook page.

Hakbang # 2: Piliin ang posts tab

Pagpunta sa Insights, piliin ang Posts sa menu sa kaliwa, makikita mo ang page na naglalaman ng lahat na iyong mga posts at graph ng aktibidad ng tagasubaybay.

Ang graph na ito ang ating kailangan upang matukoy ang pinaka magandang oras para makapag-post sa Facebook. Maaari mo ding masubaybayan ang aktibidad ng iyong posts, na makakatulong sa iyo sa paglikha ng content plan.

Hakbang #3: Analisahin ang graph ng aktibidad ng tagasubaybay

Sa graph, iyong makikita ang tugatog at baba ng aktibidad. Maaari mo itong gamitin upang masubaybayan kung ilan sa iyong mga followers ang aktibo sa bawat oras sa isang araw. Ang graph sa ibaba, na sa madaling araw ang tugatog, ngunit nagsisimula ang aktibidad mula alas-2 ng umaga:

Pagkatapos, makikita mo ang biglang pagbaba at tataas muli pag lampas ng alas-9 ng gabi. Posible ang pangyayaring ito kung karamihan sa iyong mga followers ay mula sa iba’t ibang time zone na kung saan nagmula ang negosyo.

Kung nais mong pag-aralan ang aktibidad sa araw-araw, maaari mong i-click ang bawat asul na parisukat sa itaas ng graph at kung paano nagbabago ang pang araw-araw na aktibidad kumpara sa average na bilang sa ibaba:

Mula sa graph sa ibaba. makikita mo na, tuwing Lunes, mayroong dalawang pagtaas ng aktibidad (alas-3 ng madaling araw at alas-7 ng umaga) kumpara sa nag-iisang pagtaas na ipinapakita sa average na aktibidad.

Yun na! Awtomatikong kinokolekta ng Facebook ang lahat ng datos para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay suriin ito paminsan minsan upang iyong mabago ang iskedyul kung kinakailangan.

Ngayon Nasa sa Iyo na

Maaaring magmukhang napakahirap at mapaghamon ang paghahanap ng pinaka magandang oras sa pag-post sa facebook. Ngunit, gaya ng iyong nakikita, ito ay sobrang dali-ang kailangan mo lang gawin ay manataling nakatuon sa Facebook Insights at subaybayan ang aktibidad ng iyong tagasubaybay.

Ngunit, tulad ng inirerekomenda ng ilang pag-aaral, isaalang-alang din ang post-by-post na aktibidad. Pagkatapos ng lahat, ipinapakita lamang ng Facebook insights ang average na aktibidad bawat linggo, at mas kailangan mo ng tiyak na datos upang makagawa ng epektibong pag-iskedyul ng post.

Kung nahihirapan ka na subaybayan ang aktibidad ng iyong tagasubaybay sa Facebook, maaari mong asahan ang Postoplan. Nag-aalok kami ng mga tool sa pag-iskedyul para sa lahat na gutsong pataasin ang antas ng kanilang marketing game sa Facebook.

Ano ang magagawa mo gamit ang Postoplan?

Pinahihintulutan ka ng aming tools na ikonekta ang Facebook accounts at awtomatikong mag-post anumang oras para sa iyong tagasubaybay. Magkakaroon ka din ng access sa isang content editor at maraming bagong ideya para sa araw-araw.

Mga Madalas na Itanong (FAQs)

May mga katanungan pa? Narito ang ilan sa mga sagot na maaring makatulong.

Ano ang pinaka magandang oras sa pag-post sa Facebook para sa maximum na pagkakalantad?

Batay sa aming pananaliksik, Miyerkules ang pinaka magandang araw upang gumawa ng post sa Facebook. Kung sa oras naman, subukan na i-iskedyul ang iyong post sa pagitan ng alas-9 ng umaga at alas-12 ng hapon.

Kailan ang pinaka hindi magandang oras sa pag-post sa Facebook?

Ilan sa mapagkukunan (Sprout Social at Buffer) ang nagsasabi na pinaka hindi magandang oras sa pag-upload ng Facebook posts ay sa pagitan ng alas-9 ng gabi at alas-2 ng madaling araw. Ang pinaka hindi magandang araw ay Sabado at Linggo. 

Ano ang pinaka magandang oras sa pag-post tuwing Linggo?

Ang Linggo ay hindi  ang pinaka magandang araw para mag-post sa Facebook. Ngunit kung kailangan mo, gawin ang iyong post sa pagitan ng alas-8 at alas-11 ng umaga (batay sa datos ng Sprout Social).

Anong oras pinaka magandang mag-post sa Facebook sa 2022?

Sa pangkalahatan, ang pinaka magandang oras sa pag-upload ng iyong post at sa pagitan pa din ng alas-9 ng umaga at alas-12 ng tanghali (batay sa Sprout Social). Gayunpaman, unahin ang datos na ibinibigay ng iyong Facebook Insights sapagkat iba’t ibang tagasubaybay ang target ng negosyo.

Mayroon bang pinaka magandang oras sa pag-like ng post sa Facebook?

Ang mga post sa pagitan ng ala-1 at alas-4 ng hapon sa ordinaryong araw ng linggo, kabilang ang Miyerkules, Huwebes, at Biyernes, ay nagpapatunay na nakakapag hatid ng maraming likes at pakikipag-ugnayan, sa pangkalahatan.

Mas maganda bang mag-post sa Facebook tuwing Huwebes o Biyernes?

Ayon sa karamihan ng mapagkukunan, Biyernes ang pinaka magandang pagpipilian para sa Facebook post batay sa aktibidad ng tagasubaybay. Ang pinaka magandang oras para mag-post sa Biyernes ay pagsapit ng tanghali at sa pagitan ng alas-9 at alas-11 ng umaga sa Huwebes.

25 Pinakamahusay na Mga Tool sa Pamamahala ng Social Media para sa mga...

Gumawa kami ng isang listahan ng 25 mga tool sa pamamahala ng social media para sa iba't ibang laki, badyet, at marami pa. Hanapin ang tool na pinakamahusay para sa iyo sa aming listahan para sa 2022